Duurzaamheid

De Duurzame Top 11 zorgt er voor dat er duurzame woningen worden gerealiseerd. De Duurzame Top 11 is een overzicht van 11 duurzame maatregelen waar de gemeente Zeewolde prioriteit aan geeft. Deze maatregelen zijn meegegeven aan de projectontwikkelaars die de woningen bouwen in het Eilandenrijk. Elke maatregel is uitgewerkt in drie ambitieniveaus:

  1. Basisniveau
  2. Ambitieus niveau
  3. Plusniveau

Welke duurzame keuzes kunt u zelf maken? Denk aan:

  • De inrichting van de tuin.
  • De keuze voor materialen voor het inrichten van het huis.
  • Een duurzamere leefstijl bij de alledaagse handelingen in en om het huis.
  • Gezamenlijke initiatieven met de buurt, zoals deelauto’s, collectieve inkoop of een gezamenlijke moestuin
Bestand Duurzame top 11 downloaden (pdf, 185 KB)

Uitleg document

  • De verschillende ambitieniveaus zijn gewaardeerd met een score.
  • De maximaal te behalen score is 56 punten en aan de ontwikkelaars/bouwers van de nieuwbouwprojecten is meegegeven dat zij minimaal 45 punten moeten behalen. Aan de bouwende partijen om een keuze te maken uit de toe te passen maatregelen.
  • Bent u de gelukkige nieuwe eigenaar van één van de 23 kavels? Dan kunt u natuurlijk ook uw woning zo duurzaam mogelijk (laten) bouwen.