Schelpenbuurt

 • Het wonen in de Schelpenbuurt betekent wonen aan of vlak bij het water en de natuur.
 • In deze wijk is het mogelijk om met een eigen boot vanuit je tuin, overtuin of openbare oevers via de sluizen in Havenkwartier het Wolderwijd op te varen.
 • De 23 kavels liggen aan de rand van de Schelpenbuurt: Penhoren en De Schelp.
  • Kavels 1 t/m 12 liggen aan de rand van de wijk aan een doodlopende woonstraat.
  • Kavels 13 t/m 23 liggen tussen de woonstraten Penhoren en De Schelp en het water. Kavels 16, 19, 20 en 23 hebben een overtuin voor het aanleggen van een boot.
 • De kavels zijn (onder voorbehoud) het 1e kwartaal van 2022 bouwrijp.
 • U koopt een kavel inclusief 1 inrit. U hoeft een inrit niet apart aan te vragen bij de gemeente.

Alle kavels zijn verkocht

Alle kavels zijn verkocht. De verkoop ging via een loting. Deze loting was op dinsdag 6 juli 2021 bij notaris Schaap.

 • Het project Schelpenbuurt maakt onderdeel uit van de wijk Polderwijk Noord.
 • De uitwerking van de bestemmingsplannen vindt u op de website ruimtelijkeplannen.nl.
 • De Schelpenbuurt grenst aan het agrarische buitengebied. In het bestemmingsplan hebben de aangrenzende percelen de bestemming ‘agrarisch’. In het lopende traject van de omgevingsvisie worden de mogelijke toekomstige ontwikkelingen na afronding van de woningbouw in de Polderwijk afgewogen.

In de brochure staat informatie over:

 • de ligging van de kavels
 • de stedenbouwkundige opzet
 • architectonische uitwerking
 • inrit en parkeren
 • stadsverwarming
 • watervergunning
 • riolering
Brochure downloaden (pdf, 3 MB)

 • Het profiel van de overtuin is van toepassing op kavel 7 tot en met 12 en kavel 16, 19, 20 en 23.
 • Het profiel van de kavelsloot is van toepassing op kavel 1 tot en met 12.
Document downloaden (pdf, 132 KB)

 • Kavels 1, 2 en 13 tot en met 17 liggen (deels) in de beschermingszone van de waterkering.
 • Voor deze kavels moet het bouwplan door Waterschap Zuiderzeeland gecontroleerd worden.
 • Het ligt aan het type woning of u een watervergunning nodig heeft.
 • Deze watervergunning kunt u bij het Waterschap Zuiderzeeland aanvragen.

In het inrichtingsplan staat hoe de Schelpenbuurt er uit ziet. In het plan staan ook de ondergrondse containers voor restafval en de opstelplaatsen voor containers verwerkt.

De Schelpenbuurt is een wijk waar u als bewoner de mogelijkheid heeft om te bouwen aan een prettige en stimulerende leefomgeving. Waar aandacht is voor het veranderende klimaat, voor de natuur en voor het opwekken en gebruiken van groene energie.

Informatieblad duurzame buurt downloaden (pdf, 406 KB)

 • VACwonen Zeewolde is een zelfstandige en onafhankelijke adviescommissie.
 • De organisatie toetst en adviseert over de plannen voor woningbouw en woonomgeving op praktische bruikbaarheid vanuit de visie van de woonconsument.
 • Contactgegevens: e-mail: vaczeewolde@hotmail.com