Centrum

Inrichting Gouwzee/Horsterhof

  • Fase 1 van de inrichting van de Gouwzee (locatie voor de Lidl en Boni) is afgerond na de realisatie van de uitbreiding van de Sfinx.
  • Fase 2 is in uitvoering: de Gouwzee wordt doorgetrokken naar het zuiden richting de Horsterweg (achter de Albert Heijn).
  • De nieuwbouwwoningen ‘Gouwzicht’ en ‘De Pionier’ zijn opgeleverd.
  • Aan de westzijde van de Zuiderzeeweg zijn twee woongebouwen gebouwd, De Marken. Het parkeren van auto's kan onder en tussen de woongebouwen.
  • De inrichting van de Zuiderzeeweg wordt vergelijkbaar met de inrichting ter plaatse van de Sfinx met een beperkt profiel en langsparkeren.
  • Het laatste blok rond de Zuiderzeehof is in ontwikkeling. Hier komen (zorg)woningen en een gezondheidscentrum.
Overzicht buurten