Eilandenbuurt

Type woningen

In het plan zijn 255 woningen die, volgens de woonvisie, voor een derde deel in woningbouwcategorie goedkoop (85 woningen), middelduur (85) en duur (85) vallen. Daarnaast worden er nog zo’n 32 extra woningen in de categorie goedkoop gebouwd.

  • Het stedenbouwkundig plan (pdf, 18 MB) voor de Eilandenbuurt is vastgesteld. Het inrichtingsplan volgt later.
  • De buurt heeft een waterrijk woonmilieu met een eilandenstructuur en veel bevaarbaar water. De buurt ligt aan de vaarroute naar de sluis in het Havenkwartier en naar het Wolderwijd.

Duurzaamheid is één van de leidende thema’s in de Polderwijk en de Eilandenbuurt. De woningbouwontwerpen worden getoetst aan een gemeentelijke top 11 van duurzame maatregelen en moeten voldoen aan de minimale score. De openbare ruimte wordt zo ingericht dat deze past bij een duurzame woonomgeving.

Naast ruimte voor wonen, verkeer en parkeren is er ruimte voor groen.  De kleinschalige eilanden zorgen voor een echt buurtgevoel en bieden volop kansen voor een goede sociale cohesie. Door de waterrijke woonomgeving is er voldoende ruimte voor ontspanning en recreatie.