Molenbuurt

 • Kenmerkend door groen en water
 • Gelegen achter de Deka World of Food supermarkt
 • Nog volop in ontwikkeling

Inrichting van de wijk

 • De supermarktlocatie is zichtbaar aan de zuidwestzijde en heeft een eigen oprit aan de Zeewolderweg inclusief parkeervoorzieningen op eigen terrein.
 • Binnen de twee bouwvelden met 99 woningen zijn twee parkeerhoven gerealiseerd voor het parkeren van de bewoners. Het verkeer en het parkeren voor de supermarktlocatie en de bewoners wordt hiermee gescheiden.
 • De woningen in de Molenbuurt worden gekenmerkt door een patroon van evenwijdige woonstraten in de oost west richting.
 • De woningen liggen op het zuiden en noorden.
 • De woonstraten zijn verbonden met twee lanen die de ontsluiting van de Molenbuurt vormen.

Groenvoorzieningen

 • De woonstraten worden gekenmerkt door het brede profiel en het groen van de wadi’s.
 • De rijbaan en de parkeerplaatsen zijn aan de zuidzijde van het profiel en aan de noordzijde van het groen van de wadi gelegen. 
 • De woningen aan de noordzijde worden op ruime afstand van de straat gerealiseerd en krijgen opritten met deels half verharding.
 • Aan de westzijde grenst de Molenbuurt aan de centrale waterplas ‘Waterlinie’. 

Ontsluitingen voor verkeer

 • Centraal door de woonbuurt slingert het fiets- en voetpad van de supermarktlocatie naar de achtergelegen woonbuurt ‘Eilandenrijk’.
 • De woonbuurt heeft één ontsluiting voor het autoverkeer op de Zeewolderweg. De woonbuurt is voor autoverkeer niet verbonden met de aangrenzende woonbuurten.
 • Voor het openbaar parkeren worden in de woonstraten langs-parkeervakken en in de lanen haaks-parkeervakken gerealiseerd. In de ontwikkelvelden worden de parkeerkoffers openbaar of mandelig eigendom.