Molenbuurt

 • Kenmerkend door groen en water
 • Gelegen in het midden van Polderwijk
 • Fase 1 gerealiseerd, fase 2 in aanbouw, fase 3 in ontwikkeling

Inrichting van de wijk

Opzet en ontsluiting

 • Patroon van evenwijdige woonstraten en wadi's in oost-west richting.
 • De woningen liggen op het zuiden en noorden.
 • De woonbuurt heeft een ontsluiting voor het autoverkeer op de Zeewolderweg.
 • De woonbuurt is voor autoverkeer niet verbonden met de aangrenzende buurten.
 • Twee lanen in noord-zuid richting vormen de ontsluiting voor autoverkeer en delen de wijk in drie zones.
 • Voor het openbare parkeren worden in de woonstraten langsparkeervakken gerealiseerd en in de lanen haaks parkeervakken. In de ontwikkelvelden worden de parkeerkoffers openbaar of mandelig eigendom.
 • Centraal door de woonbuurt slingert het fiets- en voetpad van de supermarktlocatie naar de achtergelegen woonbuurt 'Eilandenrijk'.

Groenvoorzieningen

 • De woonstraten worden gekenmerkt door het brede profiel en het groen van de wadi’s.
 • Aan de westzijde grenst de Molenbuurt aan de centrale waterplas ‘Waterlinie’. 
 • Aan de noord-westzijde vormt een parkstrook een groene overgang naar het Waterkwartier.
 • Langs het fiets- en voetpad in het midden van de wijk liggen een tweetal speelplekken.

Programma

 • Vrijstaande woningen op vrije kavels aan de randen.
 • Gemengd programma van vrijstaande woningen, rijwoningen en 2-onder-1-kapwoningen in de middelste zone.
 • Appartementen aan de zuidkant (fase 1) en aan de noordrand (fase 3).
 • Bijzondere woonvormen( tiny houses en 'knarrenhof') aan de noordrand (fase 3).
 • Supermarkt aan de zuidkant (fase 1).