Inschrijven

Via het inschrijfformulier kunt u zich inschrijven voor de kavels in Havenkwartier Noord. Inschrijven kan van 20 april tot en met 21 juni 2024. U kunt uw voorkeuren voor kavel(s) 1 tot en met 5 aangeven en/of eenmalig een bod uitbrengen op kavel 6. Dit kunt u doen in één formulier. De verkoop wordt in week 27 bekend gemaakt. U ontvangt de uitslag per e-mail.

Inschrijven voor een kavel

Kavels 1 tot en met 5

 • Geef in volgorde van uw voorkeur de kavel(s) door.
 • Als er meerdere inschrijvingen zijn op een kavel, dan vindt er een loting bij de notaris plaats.

Kavel 6

 • Voor deze kavel geldt een bieden vanaf prijs. U kunt eenmalig een bod uitbrengen vanaf 139.876,00 euro.
 • De kavel wordt verkocht aan de hoogste bieder.

Brengt u een bod uit op kavel 6 en schrijft u zich in voor kavel(s) (1 tot en met 5)?

We starten met het bepalen van de hoogste bieder. Bent u niet de hoogste bieder, maar heeft u wel uw voorkeur doorgegeven voor een van de andere kavels (1 tot en met 5)? U loot dan mee voor de andere kavel(s).

 • U betaalt bij bieding/inschrijving 1000 euro inschrijfgeld. Let op: u inschrijving is pas definitief als u een ontvangstbevestiging per e-mail ontvangt.
 • Wij vragen u de inschrijfkosten met iDEAL te betalen. Dit kan aan het einde van het inschrijfformulier.
 • Als u de hoogste bieder bent of u wordt ingeloot, dan wordt het inschrijfgeld bij aankoop van de kavel verrekend.
 • Als u niet de hoogste bieder bent of u bent uitgeloot, dan krijgt u uw inschrijfgeld binnen 3 weken na bekendmaking teruggestort.
 • Bent u voor een kavel ingeloot of de hoogste bieder, maar besluit u de kavel niet te kopen? Geef dit dan zo snel mogelijk door via het e-mailadres nieuwbouw@zeewolde.nl. Het inschrijfgeld bent u kwijt.

 • In week 27 ontvangen alle inschrijvers een e-mail waarin wij de verkoop bekend maken.
 • Bent u ingeloot of de hoogste bieder, dan gebruiken wij uw gegevens voor de afwikkeling van de verkoop.
 • Mocht de verkoop van een kavel niet doorgaan, dan wordt de kavel opnieuw te koop aangeboden. Bij meerdere belangstellenden, vindt er opnieuw een loting bij de notaris plaats. Het is daarom niet mogelijk om uw gegevens te bewaren op een reservelijst.

 • U de conceptkoopovereenkomst voor kavels 1 tot en met 5 en kavel 6 via onderstaande knoppen downloaden.
 • Bent u ingeloot of de hoogste bieder? U ontvangt uiterlijk week 28 de definitieve koopovereenkomst van gemeente Zeewolde.
 • Uw inschrijfgeld wordt verrekend met de aankoopprijs van de kavel.
 • De aanbetaling is 10% van de koopsom.
 • In week 30 2024 moet de koopovereenkomst getekend in het bezit van gemeente Zeewolde zijn.
 • De afname van de kavel is uiterlijk 1 juni 2026 of voor start bouw.
Concept koopovereenkomst kavels 1 t/m 5 Concept koopovereenkomst kavel 6

Voor de bouw van uw woning heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voordat u deze omgevingsvergunning aanvraagt, kunt u vooraf een principeplan indienen. De gemeente beoordeelt aan de hand van het principeplan of uw bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand en het bestemmingsplan. De beoordeling kost niets.

Voor meer informatie en om uw principeplan in te dienen gaat u naar de website van gemeente Zeewolde.

Bestemmingsplan

De kavels hebben in het uitwerkingsplan Havenkwartier Noord (tweede partiële herziening vrije kavels de bestemming 'Wonen' en 'Tuin'. Voor het bouwen van het hoofdgebouw van de woning is op de kavel een hoofdvlak opgenomen. De uitwerking van de bestemmingsplannen vindt u op de website van het Omgevingsloket.