Kavels voor drijvende woningen

 • Wonen in een drijvende woning betekent wonen in de polder, aan de vaarroute de Blauwe Diamant.
 • De 3 kavels bevinden zich aan de Helling. Deze straat ligt aan de noordkant van de Schelpenbuurt.
 • Voor het parkeren maakt u minimaal twee parkeerplaatsen op eigen terrein.
 • De kavels zijn bouwrijp.

Inschrijving

U bent ingeloot

 • Na de loting ontvangt u de definitieve koopovereenkomst van de gemeente.
 • Het inschrijfgeld wordt verrekend met de aankoopprijs van de kavel bij de overdracht van de kavel.
 • Een conceptovereenkomst (pdf, 170 KB) is al in te zien.
 • U stuurt de getekende koopovereenkomst retour met de opgave van de notaris waar de kavel zal worden overgedragen en vervolgens tekent de gemeente de overeenkomst.
 • U betaalt dan ook 10% van de koopsom aan.

U bent uitgeloot

U krijgt het inschrijfgeld (€ 1.000) teruggestort op uw rekening.

Overzichtstekening

In de brochure staat informatie over:

 • de ligging van de kavels
 • de stedenbouwkundige opzet
 • architectonische uitwerking
 • inrit en parkeren
 • stadsverwarming
 • watervergunning
 • riolering
Brochure downloaden (pdf, 4 MB)

 • De kavels voor de drijvende woningen komen aan de Helling. Deze kavels liggen aan de noordkant van de Schelpenbuurt.
 • De uitwerking van de bestemmingsplannen vindt u op de website van de gemeente onder Polderwijk (nummer 14), Eilandenrijk.
 • De Schelpenbuurt grenst aan het agrarische buitengebied. In het bestemmingsplan hebben de aangrenzende percelen de bestemming ‘agrarisch’. Het is mogelijk dat dit in de toekomst verandert.

Afmetingen van het perceel, situatietekening waar de kavels liggen en verhouding met andere kavels in de Schelpenbuurt

 • Voor deze kavels moet het bouwplan door Waterschap Zuiderzeeland gecontroleerd worden.
 • Het ligt aan het type woning of u een watervergunning nodig heeft.
 • Deze watervergunning kunt u bij het Waterschap Zuiderzeeland aanvragen.

De Schelpenbuurt is een wijk waar u als bewoner de mogelijkheid heeft om te bouwen aan een prettige en stimulerende leefomgeving. Waar aandacht is voor het veranderende klimaat, voor de natuur en voor het opwekken en gebruiken van groene energie.

 • VACwonen Zeewolde is een zelfstandige en onafhankelijke adviescommissie.
 • De organisatie toetst en adviseert over de plannen voor woningbouw en woonomgeving op praktische bruikbaarheid vanuit de visie van de woonconsument.
 • Contactgegevens: e-mail: vacwonen@gmail.com