Duurzaam bouwen

Bouwen met aandacht voor een veranderend klimaat en voor de natuur. Duurzame energie en het gebruik van duurzame materialen zijn belangrijke uitgangspunten om duurzaam te bouwen. Ook u kunt de volgende stap zetten richting een duurzame toekomst.

Thema's duurzaam bouwen

Uw nieuwe huis en tuin op de toekomst voorbereiden heeft veel voordelen. Bijvoorbeeld minder energiekosten, minder uitstoot van CO₂ en een hoger wooncomfort. Ook kunt u de tuin klimaatbestendig inrichten door rekening te houden met wateroverlast en hittestress.

Voor de projectontwikkelaars zijn er naast de voorschriften van het Bouwbesluit extra uitdagingen om zo duurzaam mogelijk en toekomstgericht te bouwen. De extra uitdaging zijn onderverdeeld in vijf thema's: 

  1. Natuurinclusief bouwen
  2. Klimaatadaptief bouwen
  3. Energieprestatie
  4. Circulair bouwen
  5. Integraal duurzaam (alleen voor projectontwikkelaars)

Bouw uw woning toekomstbestendig

U kunt de volgende stap zetten richting een duurzame toekomst. Dit kunt u doen door duurzaam te bouwen. In het document 'Thema's duurzaam bouwen' staan de uitdagingen per thema. Bij elk thema kunt u voldoende, ambitieus of excellent scoren.

Thema's Duurzaam Bouwen (pdf, 126 KB)